[1]
V. Campos Salvaterra, “Comer al otro - Retoricas de la alimentación: una lectura del seminario inédito Manger l’autre de Jacques Derrida (1989-1990)”, TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia da Unesp, vol. 43, nº 4, p. 343–368, jul. 2022.