[1]
L. Aliaga, “Pareto, crítico de Marx”, NR, vol. 55, nº 1, jun. 2018.