Baliño, Carlos. 2020. “Lenin”. Revista Novos Rumos 57 (2):55-56. https://doi.org/10.36311/0102-5864.2020.v57n2.p55-56.