(1)
MOINI, G. INFORMÁTICA E PRODUTIVIDADE INTELECTUAL. NR 2015.