Del Roio, M. T. (2021). Carlos Nelson Coutinho (1943-2012). Revista Aurora, 6(1), 11–12. https://doi.org/10.36311/1982-8004.2012.v6n1.2720